جمعه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۹

فيل‌های تر، فيس‌های خيس!

فیلت که تر می‌شود نمی‌تواند مدام ياد هندوستان کند، آنوقت نمی‌توانی جواب محبت رفقايت را بدهی و شرمنده‌شان می‌شوی، برای همين پيشنهاد می‌کنم برای ارتباط بهتر به صفحه "توهمات يک آميب 45کروموزومی" در فيسبوک بپيونديد!

۱ نظر:

مژده گفت...

پیش به سوی فیس بوک..!

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!