سه‌شنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۹۰

باباقوری!

خـود را بــه رهــت هـلـاک دیــدم
کــفـش مـلـی‌ات را نـایـک دیــدم
از عشق تـو ساده و پـخـمه شـدم
بــیـلـاخ دادی آن را لـایـک دیــدم

یکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰

جغرافیای غیر انسانی!

بعضی‌ها مغزشان «پاکستان» است،
کلا نمی‌فهمند!
و حنجره ما از دست ایشان «افغانستان» است؛
و برای همین است که «پاکستان» و «افغانستان» همیشه با هم سر جنگ دارند!

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!