سه‌شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۰

برو!

خـاطــره‌ات
از
«خـودت»
شيــريـــن‌تـــر اسـت!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!