شنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۱

احتیاط

افرادی هستند که سخن‌شان و تفکرشان برای ديگران خطر آفرين است؛ بايد در امتدادِ زبان‌شان و مغزشان «گاردريل» کشيد!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!