دوشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۹۱

زلزله....

«گــُربـــه»
سرش شکستــــ.......
دلـش را دريابيد
که بيشتر از اين نشکند......

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!