شنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۳

لب‌هات


لـب‌هايت را به مـن نزديک‌تـر کن
کمی حـرف تـوی دهانـم بگـذار

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!