یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۰

چِندش‌نامه!

لـبــهـای پــروتـِـزی‌ات
طـعــم لـاسـتـیــک مـی‌دهـد؛
تيـوبـلِـس!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!