دوشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۹۰

خودشناسی!

چـه نسلی بوديـم ما،

نسل انـسـانـهـای نـئــانـدرگـُه‌مـال!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!