چهارشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۱

تفاوتِ هوا!

هــوای جـيــبِ مـن جـالـب،
«تــوّرُم» گشته‌اس غـالـب.
بيا بنشيـن! که ايـن خانـه
شـده شِـعـبِ ابـی‌طـالــب!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!