چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۱

يخچالِ خداوند!

در عجـبم از خـدایـی که به خوردنِ يک «سيبِ» ناقابل گيـر می‌دهد و آن وقت اين همـه بی‌عـدالتـی و کُـشـتـار ِ انسانها را زيـر سبيـلی رد می‌کند...
به گمانـم خـدا بيشتر از آنکه پُـشتـيـبـانِ انسانـها باشد نگرانِ خوراکی‌هایش است!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!