پنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۱

گذر نکن!


کدام را بـاور کنم؟
سُـنَّـتِ نـگـاهــت را
يـا مُـدرنيـتـه‌ی لـبـــهـای پـروتــزی‌ات را!؟
مـن گـُـذر از آن سُنّت به اين مُـدرنيتـه نـتـْـوانـم...!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!