دوشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۳

یاد

درون بالشتِ من پُر است از سِنسورهای ياد تو!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!