یکشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۷

اي سياستِ بي پدر مادرِ [...]ِ بد

از زماني كه به ياد دارم،يعني در عنفوان كودكي و نوجواني،ابوي بنده به ما گوشزد ميكرد كه اي بچه جان،دنبال دو چيز نرو،يكي سياست و ديگري خلاف.سیاست پدر و مادر ندارد و خلاف هم كه از مبرهنات و واضحات است كه بد است و اَخ است و جيز است و اگر بروي دنبالش بدبخت مي شوي و سوسك ميشوي و توي جوب ميروي...اين جملاتِ راهگشا و منهاج السعاده هميشه در گوش من صدا مي كند و مرا به راه راست (خيلي راست!) سوق مي دهد.داشتم زندگي ام را ميكردم كه يك خبري خواندم كه به كلي مرا به هم ريزاند و اِشاراتِ ابوي را در گوش من تكرار كرد.بعد از مرور اين خبر به شدت قاطي كردم و اعصابم خُرد شد و مرا واداشت كه واكنش نشان دهم.خبر اين بود كه يك آدم معلوم الحال و وابسته به ايادي خلافكار ،فعاليت سياسي اش را شروع كرده و مي خواهد كه رييس جمهور شود.ايشان شخصي هستند به نام عبدالله نوري كه همدستانش به وي لقب شيخ نيز داده اند.هر آدم عاقلي مي داند كه خلاف چيز بدي است و هر كس وارد خلاف شد آدم خطرناكي ميشود.اين آقاي نوري مدتي را در زندان سپري كرده.همين كافيست تا بدانيم كه ايشان انسان خلافكاري هستند.چون از كودكي ياد گرفته ايم كه زندان ماوا و محل آدمهاي شرور وقاتل و دزد و خلافكار است،بي خودي كه كسي را آنجا نمي برند،پس بر ما مثل روز روشن است كه ايشان خلافكاري بس خطرناك و پرسابقه و شرور هستند.من نميدانم چرا به همچين افرادي اجازه اين گونه فعاليت ها داده ميشود،مگر نمي دانند كه اگر ايشان رييس جمهور شود چه عواقب بدي در انتظار ما خواهد بود؟!.اين آقا چون زنداني بودند خودش دال بر اين مطلب است كه آدم بدي است وگرنه لباس كه مهم نيست!،بودند افرادي كه مثل اين آقا لباس مي پوشيدند ولي كارهايي كردند كه بايد لباسشان را در آورد و طردشان كرد.نمونه بارزش هم همين آقاي خاتمي،رييس جمهور معلوم الحال دولت شكست خورده قبلي.شما خود مي دانيد كه اين فَرد ما را به سمت چه وانفسايي پيش بُرد.مگر آن كنفرانس فاسد و كثيفِ برلين را فراموش كرده ايد؟،مگر صدا و سيماي خودمان آن را پخش نكرد كه طرفداران شخص مذكور در آن حضور داشتند؟!،در همينجا از صدا و سيماي وقت تشكر ميكنم به خاطر آن زوم ها و كلوزاپ هاي روشن گرانه اش،واقعا جاي تشكر دارد كه چه حالي كردیم ما آن شب كه البته فقط به خاطر پرده برداري از اقدامات اين اشخاص!.حالا افرادي آمدند و خود را به آنها وصل مي كنند و براي خودشان دوباره حزب تشكيل دادند كه اي ملت به ما اعتماد ملي داشته باشيد!،مگر رييسشان كه نامش آقای ك است وقتي رييس مجلس بود چه گلي به سر ملت زد،جُز اينكه فقط مي خوابيد و در خواب بود.وقتي به او گفتند كه چه نشسته اي يا شيخ كه رقيب پيروز شد گفت باز بنده خوابم برد و آراي ما جابه جا شد!.آخر شما قضاوت كنيد،آدمي كه مثل شلمان هي ساعت خوابش زنگ ميزند كه وقت خواب است چه از سياست مي داند؟،مريدان اين شخص نيز به وي لقب شيخ داده اند.شما يك لحظه تصور كن اگه حتي تصور كردنش سخته كه اين آقا رفته و دارد با يك رييس جمهور كشور دوست و برادر صحبت مي كند و تا حرف به جاهاي مهم ميرسد ناگهان ساعتش مي آيد بيرون و مي گويد وقتِ خوابه!،خيلي ضايع و بد خواهد شد.همين ها خود معلوم ميكند كه اين آقاي نوري نيز كه خود را از ايشان ميداند،چه انسان معلوم الحالي است.من به همه مسئولين هشدار ميدهم كه ايشان آدم خلافكاريست.كافيست كه براي ثبت نام از ايشان گواهي سوء سابقه بخواهند،آن وقت مي توانند ايشان را جواب كنند.مگر مملكت بي صاحب است كه يك آدم خلافكارِ حبس كشيده رييس جمهورش شود؟.آدم اگر آدم خوبي هم باشد در زندان خراب ميشود،سيگاري ميشود،معتاد ميشود،تزريقي ميشود،خالكوبي ميكند و حتي مطرب و آوازه خوان ميشود و يا با هسته خرما تسبيح درست ميكند.خدا نياورد آن روزي را كه اين آدم سابقه دار رييس جمهور شود.چه بلاهايي كه سر ملت نمي آورد.مثلا يك روز مي رود سودهاي بانكي را تغيير مي دهد و ملت را به خلافكاري وا مي دارد،يك روز ميرود با مافيا و ايتاليا و تروريست هاو آمريكاي جهان خوار مذاكره ميكند،ورود مواد مخدر را به كشور توسعه مي دهد،آمار بيكاري و خشونت و دزدي و قتل و ارتشا و زير ميزي بگيري و مخصوصا خلافكاري بالا ميرود يعني درصدش را دو رقمي ميكند!،فرار مغز ها را افزايش مي دهد يعني در صدش را دو رقمي ميكند!،اگر عشقش بکشد ميرود يك كالاي مصرفي را تا حلقوم واردات ميكند و كارخانه هاي داخلي را ورشكست ميكند.همه چيز را جيره بندي و سهميه بندي ميكند،همه جا را تاريك ميكند تا خلافكار ها آسوده باشند،درِ سينماها را تخته ميكند و به جاي آنها خانه هاي خلاف داير ميكند!!،تيم ها و ورزشكاران را تبعيد ميكند تا همگي خلافكار شوند.اصلا اين آقا مصداق رفيق ناباب هستند،يعني كابينه اش هم همگي خلافكار خواهند بود.ممكن است عشقش بكشد و هي فرت و فرت كابينه اش را تغيير دهد و بي صاحب بگذاردشان تا از خود رد نگذارد!ممكن است يك نفر از همدستانش كه خيلي خلافش سنگين است را سر چند پُست بگمارد.از همه مهمتر اينكه اصلا ايشان چپ هستند،از اين بدتر ديگر چه مي خواهيد؟بنده از همين حالا به مسئولين توصيه ميكنم كه ايشان را رد صلاحيت كنند و يك جوري بپيچانندش كه هوس اين كار را از سر بيرون كند.در اين صورت امثال اين افراد حساب كار دستشان مي آيد و هي الكي شاخ و شانه نمي كشند،نمونه اش هم زياد است.مثلا همين آقايي كه سابقا رييس صدا و سيما بود.البته ايشان با نامبردگان قبلي تفاوتهاي زيادي دارند و بابت همان كنفرانس كذا به ايشان دست مريزاد مي گوييم ولي همين مطلب كه ايشان همچنان كودك درونشان را حفظ كرده و هنوز بزرگ نشده اند و وقتي با اجانب ديدار ميكردند هي فرت و فرت پول و نفت و نقل و نبات و شيريني و امكانات مي دادند تا آب نبات چوبي بگيرند و سرش گول مالي ميشد براي خلاف كار بودنش كافيست،در ضمن ايشان در زمان خودش از مسرفين و مشتركين پُر مصرف آب بودند و هي آب ميبست به صدا و سيمايش!،البته ايشان مي توانند به سرعت توبه كرده و نور چشم ما شوند كه البته تا حدي شده اند!!.از اين قبيل افراد معاند زياد هستند،به عنوان نمونه آخر همین آقاي شهردار تهران!.من نميدانم ايشان ما را چه فرض كرده كه نزديك انتخابات كه شده دارد همه جا را آسفالت ميكند.آخر برادر من! ما خودمان آسفالت شديم چرا نمك روي زخم مي پاشي؟شما كه دم از كار ميزني كه فعلا توي همين برج ميلادش هم موندي كه آخه!،شما را چه به سياست؟فقط بلدي غر بزني كه ماشين هاي ما بنزين ندارند،ما بودجه نداريم،ما مترو را بايد گسترش دهيم.اصلا براي طرد ايشان همين بس كه از مخالفين احداث مونوريل هستند،خلاف از این سنگينتر؟مخالفت با مونوريل؟!مگر نمي داني كه رييس جمهور عزيز ما اين وسيله را دوست همي مي دارند،چرا سمپاشي میكني؟!!چرا مي گي بي آر تي؟!بگو مونوريل!بگو تا تو هم مثل علي.ل نور چشم شوي وعزيز دل!!درب توبه به روي شما هم باز است!..حالا فهميديد كه بايد این آقاي نوري و امثالهم را منزوي كرد،مخصوصا اين آقاي نوري حبس كشيده خلافكار را؟!.من به شما قول ميدهم كه وقتي ايشان را از قدرت دور كنيم افرادي سر كار مي آيند بسيار دلسوز،كار آمد،افرادي كه ملت را در اوج غم و نكبت شاد ميسازد و شاد ميبيند و شادي ملي تزريق مي كند تا همه از بهاري سبز و شيرين لذت ببرند،افرادي كه خندان هستند و مهرورز،افرادي كه پول،نفت،آب،گاز،برق و اورانيم را سر سفره ها مي آورند و ما را پولدار و شاد مي سازند،افرادي كه يارانه ها را خشكه حساب مي كنند و ما را ملت اول دنيا مي كنند.افرادي كه...مرتيكه پدر سوختۀ پدر سگِ [...]!،مگه نگفتم وارد سياستِ بي پدر مادر نشو؟اي بوزينه نفهم!،خير سرم دلم خوشه بجه پس انداختم!پاشو [...]و [...] جمع كن برو دنبال يه لقمه نون!پسرهء خلاف كار وبلاگ نويس الدنگ!آقا به خدا ما تو خانوادمون سابقه نداشته يه همچين زبون نفهمي رو به وجود اورده باشبم!،شما ها هم پاشين برين دنبال كارِ تون!،كه چي نشستين دارين اراجيفِ اين نفهمِ خل و چل ِ ابله رو مي خونين؟شما ها خاميد،نمي فهمين!،پاشيد برين گمشيد بينم!ميزنم تلويزيون كامپيوترتونو جِر مي دما!،يه بار ديگه زير پاي بچه من بشينيد همتونو لو ميدم!،مي دم همتونو اعدام كنن چون شما ها همتون خلافكارين!!!....

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!