پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۷

دایی جان پرویز!،مشرّف فرمودید!

امروز تصمیم گرفتم برای شما شعر معنی کنم و اشعار شعرا را به روایتِ خودم برای شما بیان کنم.هرچه باشد بی سَوات نیصطیم(!) و می توانیم هر شاعری را که خواستیم به روایتِ خودمان برای خلایق روایتش کنیم!!..پس بفرمایید شعر امروز را با هم مرور کنیم: هان ای دل عبرت بین،از دیده عِبَر کن هان ایوان مدائن را،آیینۀ عبرت دان!. ......اول معنی کلمه به کلمه:..... هان:هان؟!همان هان!،آهان!،اوهوی!،هو!،هُش!،هو یارو!،[...]!،[...]!،اوهوم!،اِهِن!!-ای دل:دل ای دل،نوعی دستگاه در موسیقی!،در برخی نسخ دل ای دل کردن،پشتِ هم اندازی،دست دست کردن،انجام کارهای زیربنایی!-عبرت بین:عینک،میکروسکوپ،اشاره است به یکسِری افراد که یکسری مسئولیتها دارند در یکسری جاها که یکسری مدارک هم دارند از یکسری دانشگاهها که این یکسری افراد دست به یکسری اقدامات میزنند که صدای یکسری افرادِ دیگر را در می آورد!-از دیده عبر کن:یاد بگیر!،همان کار را بکن،بیخیال شو جون مادرت!،یه کم به دور و برت نیگا کن!،از ما بکش بیرون!،تو مُخِت فرو کن،بکن تو چشمِت!-هان(دوم):آهان!،هووی عمو! با توام!مگه کری؟!-ایوان:تراس،بالکن،در برخی نسخ نام کوچکِ یکی از طاغوتیان روسیۀ قدیم که خیلی هم مخوف بوده،در اینجا استعاره است به نام پرویز!-مدائن:بر وزن قرائن!،شهری مشرف بر پاکستان!،نام فامیل پرویز!-را:نشانۀ مفعول،حرفِ ربط که در اینجا هیچ ربطی به موضوع ندارد،از!،به!،با،چرا،کجا،او را!-آیینۀ عبرت:نام سریالی که سالیان قبل پخش میشد با محوریتِ آتقی!،در برخی موارد این معانی را هم میدهد:حواست باشه!،نگی نگفتی!،استعفا بده تا استیضاح نشی!،با زبون خوش برو!،تِرور؟! بی خیال!!-دان:غذای ماکیان،بدان و آگاه باش!،خودتو نزن به اون راه!،ما خودمون ذغال فروشیم!،الو صدا میاد؟!-.......معنی کلی:اوهوی عمو!،آی آقاهه که توَهّم بَرت داشته که خیلی باحالی و کاریزماتیک(!) و خیلی کار میکنی!،اینقدر دس دس نکن و مارا انتر خودت مگردان!.از آن پرویز مشرفِ دیکتاتور معلوم الحال یاد بگیر که خودش با زبون خوش رفت تا مجبور نباشد توضیح بدهد و استیضاح شود!.بابا از ما بکِش بیرون!،کافیه یک نطق احساسی داشته باشی برای خداحافظی،وگرنه کسی که از تو دلیل نمی خواد!.اصلا بیا بریم کوه،همون کوهی که پرویز تبعید شده چطوره؟هان؟!.ترور..اِ ،ببخشید!،...نفتی نشی داداش!!!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!