یکشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۹

کودکانه‌های تلخ ِ من!

اولین نشانه‌های پیری در دوران کودکی‌ام پیدا شدند...!

۳ نظر:

فرزانه گفت...

چه خبراست ؟ یک مورد عجیب دیگر پیدا شده ؟ مورد عجیب آمیب 45 کروموزومی !

خان گور گفت...

چه زود پیر میشیم

باکتری هوازی گفت...

وای !

یه فامیل پیدا کردم !!!

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!