یکشنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۹

کج و راست

از راستای نگاهِ تو چپ کردم

۵ نظر:

زشت گفت...

چفدر شما در فشانی می کنید!

خان گور گفت...

خوب شد بدتر نشدی

liar lady گفت...

خسارتت چقدر شد؟

ناشناس گفت...

اینقدر چپ چپ نگاه نکن! مردم می ترسن از نگاهت!

زیر دامنی گفت...

hee

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!