دوشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۷

بسته

بستهء پیشنهادی-تشویقی اروپا که توسط پیک موتوری(سولانا) به ایران رسیده بود توسط دولتمردان در حال بررسی است.طبق نظر کارشناسان،این بسته خیلی خوب بسته شده و درب آن نیز به سختی بسته شده به طوری که کارشناسان با انواع کلیدها،در بازکن ها،ارّه برقی،متّه،مغار و اسکنه،دیلم،دینامیت و در آخر با یک بمبچۀ اتمی موفق به گشودن آن شدند.طبق گفتۀ داخلینِ اَمر،این بسته یک بستۀ تشویقی بوده که داخل آن یک کارتِ 10 آفرین و یک کارتِ صد آفرین مزیّن به تمثال سربازان قوی هیکل آمریکایی بوده که به طرز تشویق آمیزی به بیننده لبخند میزنند.لازم به ذکر است که این کارت ها موزیکال بوده و به محض باز کردن آنها،صدای تیر و تانک همراه با قهقهۀ تشویق آمیزِ سربازان آمریکایی از خودشان در میکنند.در همین راستا،کشورهای اروپایی اضافه کردند که اگر ایران این بستۀ پیشنهادی را قبول کند،سِریِ بعدی بستۀ تشویقی بهتری شامل کارت هزار آفرین و یک جامدادیِ موزیکال با صدای جنیفر لوپز برایش ارسال می شود،در غیر این صورت......اِی بابا!،بازم که این کیبورد خراب شد...!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

وقتی كسی نوشته‌ای از من بخواند.....

من كيم؟ اينجا كجاست؟!